top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαKostas Falangas

Πώς να διοικείτε σωστά το ξενοδοχείο με τη χρήση οικονομικών καταστάσεων Κέρδους / Ζημίας ή P&L

Έγινε ενημέρωση: 1 Απρ 2022

*του Κώστα Φάλαγγα


Είναι σημαντικό να ελέγχετε κάθε λεπτομέρεια των οικονομικών της επιχείρησής σας, από πλευράς εσόδων και από πλευράς κόστους.

Η διαχείριση ξενοδοχείων δεν αφορά απλώς στη στρατηγική, τα συμβόλαια με τους tour-operators και τις κλασικές λειτουργίες εξοικονόμησης ανά διανυκτέρευση κόστους menuπου όλοι λίγο-πολύ γνωρίζουμε. Είναι πιο περίπλοκη η διαδικασία όποια μορφή ή μέγεθος έχει μία μονάδα.


Η διαχείριση ξενοδοχειακών περιουσιακών στοιχείων, οι ανθρώπινοι πόροι, οι λειτουργίες, ο προϋπολογισμός και ο έλεγχος εσόδων και κόστους είναι μόνο μερικοί τομείς που απαιτούν προσοχή, γνώσεις και δεξιότητες. Πώς μπορείτε να αξιολογήσετε τα δεδομένα εάν δεν είναι δομημένα σε συγκεκριμένη μορφή οικονομικών καταστάσεων ώστε να δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τις αποφάσεις;
Για να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα, πρέπει να προετοιμάσετε μια δομημένη κατάσταση κερδών / ζημιών, ή αλλιώς ένα Profit & Loss Account (εφεξής: P&L) που βασίζεται και είναι αποδεκτή διεθνώς παρέχοντας πληροφορίες και δείκτες. Ένα P&L παρέχει ανάλυση εσόδων, κόστους και κερδών. Βοηθά να καταλάβετε πόσο μεγάλο περιθώριο κέρδους δημιουργεί η επένδυση κι εάν εν τέλει αποδίδει ή πρέπει να αλλάξετε κατεύθυνση.


Είναι σημαντικό ο ξενοδόχος να κατανοεί πλήρως κάθε γραμμή στο P&Lερμηνεύοντας τα δεδομένα ώστε να μπορεί να πάρει επιχειρηματικές αποφάσεις. Η διενέργεια των P&P πραγματοποιείται ανά διαστήματα (μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια). Η συχνότητα έγκειται στην προσωπική απόφαση του ξενοδόχου όμως είναι σημαντική η διενέργεια P&L σε μηνιαία συχνότητα ώστε να έχετε την επιχείρηση εντός ελέγχου.


Οι λόγοι διενέργειας P&Lείναι οι εξής:


1. Είναι απαραίτητες για την επιτυχία του ξενοδοχείου, καθώς υπογραμμίζουν τις προελεύσεις εσόδων, εξόδων και κερδών,

2. Παρέχει μια στενή παρακολούθηση της απόδοσης κάθε τμήματος ξεχωριστά και στο σύνολό του, ως ξενοδοχείο.

3. Επιτρέπει την ανάλυση της απόδοσης σε σύγκριση με τους συνολικούς και ανά τμήμα προϋπολογισμούς (budgets) των τμημάτων,

4. Παρέχει πληροφορίες για να εντοπίσετε τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία της οικονομικής απόδοσης, ώστε να κάνετε βελτιώσεις στοχευμένα και όχι οριζόντια (μείωση κόστους, βελτίωση λειτουργιών με χαμηλή απόδοση ή επένδυση σε νέα έσοδα).


Το P&L που στην ουσία είναι τα αποτελέσματα χρήσης τέλους έτους (income statement) είναι στενά συνδεδεμένο με τις άλλες δύο βασικές λογιστικο-οικονομικές καταστάσεις, τον ισολογισμό (balance sheet) και τις ταμειακές ροές (cash flowstatement).


Το P&L τροφοδοτεί τις καταστάσεις, και η σωστή δομή, η εκτέλεση και η κατανόησή του είναι ζωτικής σημασίας για να βοηθήσουν τα μικρά και ανεξάρτητα ξενοδοχεία να διατηρήσουν αυστηρότερο έλεγχο στα κόστη και στα έσοδα.


Η εφαρμογή των ακόλουθων 5 βημάτων θα παρέχει μια ισχυρή βάση για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού P&L:


1. Σωστή διαχείριση και καταχώρηση όλων των εσόδων, εξόδων και λοιπών στοιχείων για την παραγωγή ακριβών και έγκαιρων πληροφοριών

2. Ανάλυση του P&L με σκοπό τον προσδιορισμό των σημείων που το ξενοδοχείο πληροί ή ξεπερνά τους καθορισμένους στόχους και πού μπορούν να γίνουν βελτιώσεις

3. Η Διοίκηση πρέπει να καθορίσει τη σωστή πορεία δράσης που πρέπει να λάβει προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από σωστά και ακριβή P&L

4. Πραγματοποίηση περιοδικών ανασκοπήσεων της διαδικασίας P&L, τη σύνταξη, ερμηνεία, και εφαρμογή αποφάσεων

5. Δέσμευση για μια διαδικασία αναθεώρησης για να προσδιορίσετε πού μπορούν να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις.


Για ένα έγκυρο P&L πρέπει να καταγράφονται σε συνέχεια των αριθμητικών δεδομένων και στοιχείων, οι KPIs (key performance indexes: βασικοί δείκτες απόδοσης). Παρακάτω αναγράφονται τα βασικά KPIs που πρέπει να εξετάζονται:

- GOP (μικτό λειτουργικό κέρδος)

- EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων)

- NOI (καθαρά λειτουργικά έσοδα ή κέρδη)

- PROFIT PERDEPARTMENT κέδρος απόδοσης ανά τμήμα ξεχωριστά

- REVPAR (revenue per available room)

- ADR (averagedaily rate)

- YIELD Rate

- μέσες τιμές όλων των εξόδων ή ομάδων εξόδων και δαπανών ανά διανυκτέρευση, ανά δωμάτιο, ανά μ2 ωφέλιμων (κύριων) χώρων, κλπ


Προηγουμένως πρέπει να διαχωριστούν ανά τμήμα τα έσοδα, έξοδα, λοιπές δαπάνες και προσωπικό και να υπολογιστούν ξεχωριστά, μαζί με τους δείκτες τους.


Hξενοδοχειακή επιχείρηση που επιθυμεί να επιτύχει υγιή οικονομικά αποτελέσματα, θα πρέπει να επενδύσει αρκετό χρόνο για να δημιουργήσει σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο οικονομικό σύμβουλο, ένα σωστό P&L και να την επανεξετάζει κάθε μήνα με λεπτομέρεια. Σε προηγούμενα άρθρα μου έγραψα ότι είναι διαφορετική η λογιστική (accounting) προσέγγιση των αποτελεσμάτων από την αμιγώς οικονομική διοίκηση (managerial accounting και financial management).

Εν συνεχεία οι αποφάσεις πρέπει να κοινοποιούνται στα στελέχη της επιχείρησης και να τίθενται εκ νέου οι ίδιοι ή αναθεωρημένοι στόχοι σύμφωνα με τα γεγονότα που έχουν προκύψει.


*Ο Κώστας Φάλαγγας είναι σύμβουλος financial, marketing και operations για ξενοδοχεία.

Άρθρα στο blog: https://el.kostasfalangas.com/blog

111 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page